Hem

NORDISK-KATOLSKA KYRKAN

ÄRKEDIAKONATET SVERIGE

Nordisk-katolska kyrkan i Sverige utgör ett ärkediakonat under Den nordisk katolska kyrkan.

Vi står i den odelade Kyrkans tro och lära, så som det var innan Hon delades i en östlig och en västlig del; som då Kyrkan kom till Sverige.

Vi vill vittna om klassisk kristendom. Vi bekänner samma tro som apostlarna och kyrkofäderna och bär vidare den odelade Kyrkans biskops- och prästämbete.

Nordisk-katolska kyrkan i Sverige är ett av Kammarkollegiet registrerat trossamfund.

BISKOPENS MOTTO


Per timorem Domini et

sancti Spiritus consolationem


Genom Gudsfrukan, stärkt av den Helige Ande

KYRKANS PRIMAS


Vår biskop

H. E. Roald Nikolai Flemestad

Copyright © All Rights Reserved