Aktuellt

NORDISK-KATOLSKA KYRKAN

ÄRKEDIAKONATET SVERIGE

LITURGIER (GUDSTJÄNSTER)

I SVERIGE


För liturgier och andra arrangemang, vänligen se respektive församlings kalendarier.


S:t Nikolaus Mission, Karlskrona,


Vår Frälsares församling, Stockholm

KLARGÖRANDE OM NKK SOM GAMMALKATOLSK KYRKA


2016-11-24


"Med anledning av att Svenska kyrkan och gammalkatoliker tillhöriga Utrechtunionen, onsdagen den 23 november 2016, ingick avtal om full kyrkogemenskap, vill vi göra följande förtydligande. Detta i syfte att undvika eventuella missförstånd samt bidra till ökad kunskap.


Nordisk-katolska kyrkan bär arvet av den ursprungliga gammalkatolska läran, uttryckt i Utrechtdeklarationen av 1889 och förtydligad i Scrantondeklarationen. Nordisk-katolska kyrkan berörs inte av den överenskommelse om kyrkogemenskap som nu ingåtts."


Ladda ner hela kommunikén  här.

DEN GAMMALKATOLSKA GRUNDEN


"Nordisk-katolska kyrkan står i den odelade Kyrkans tro och lära. Detta syftar på tiden före den stora schismen som traditionellt sägs inträffade år 1054 och som ledde till att Kyrkan delades i en östlig och en västlig del. Dessa delar skulle senare komma att bli vad vi idag känner som Ortodoxa kyrkan respektive Katolska kyrkan; en olycklig användning av begrepp – och i synnerhet som organisatoriska begrepp – då Kyrkan i sig är såväl ortodox som katolsk.".


"Kyrkan är en, helig, apostolisk och katolsk, heter det i den Nicenska trosbekännelsen, vilken används i såväl öst som väst. Och Kyrkan är, oavsett vad vi som människor gör, säger eller försöker förändra, en och helig. Kyrkan är inte av världen utan av Gud. Det är Kristi Kyrka.".


En väg tillbaka till ursprunget


Nordisk-katolska kyrkan är, tillsammans med Polish National Catholic Church (PNCC), en del i Union of Scranton (Scrantonunionen); en internationell gemenskap av traditionella katolska och gammalkatolska kyrkor. Nordisk-katolska kyrkan bildades som ett missionsprojekt i och av PNCC. Nordisk-katolska kyrkan är idag en autokefal (självständig) kyrka inom Scrantonunionen.


"Vad är då Nordisk-katolska kyrkan? Eftersom vi har gjort det som är nödvändigt i försonande och läkande processer, nämligen backat och sökt oss tillbaka till vägskälet, är vi allt annat än ytterligare en gren eller splittad kardel i trossen. Vi står, i ett avseende, mitt emellan öst och väst. Samtidigt vill vi, så långt det är mänskligt möjligt, verka för att det delade skall bli synligt helt. I det avseendet står vi mitt i Kyrkans tro, lära och liv."


Ladda ner och läs hela texten "Tillbaka i försoning".
TEOLOGI


Lärodokument antaget av generalsynoden


Road to Unity

(Konsensusdokument mellan Gammalkatolska och ortodoxa kyrkorna)


Scranton-deklarationen


Om Polish National Catholic Church (PNCC)

UR ARTIKELARKIVET


Det är ibland nödvändigt att gå tillbaka. För att finna rötter. För att bli påmind. Här presenteras tre artiklar ur arkivet som väl kan läsas igen, nu.


KRISTEN I VÅRDEN

"Präster och diakoner i Nordisk-katolska kyrkan är inte avlönade av kyrkan utan försörjer sig och lever vardagliga liv likt församlingen i övrigt. Därmed delar präster och diakoner sina motsvarande vardagliga inslag, mödor och glädjeämnen med församlingsmedlemmarna. Apropå att vara kristen i vården, kan man ens vara professionell kristen? Är man då mer behörig som kristen eller får man bara betalt för att vara religIös?"


Läs hela texten här

 ATT NOGA ÖVERVÄGA I VAD MAN STÅR

"Vi har just tagit klivet in i Treenighetstid; den ”vanliga” tiden som inte ramas in av Kyrkans många högtider. Det känns lite som att vara utlämnad till omvärlden i en tid som allt mer präglas av den osynliges härjningar. Det är under denna tid väsentligt att stå fast rotad i ursprunget."


Läs hela texten här


 


MIN VÄG TILL NKK

"Konfirmationstiden var en överväldigande upplevelse. Jag var fjorton år på väg att bli vuxen. Det var första gången jag var hemifrån under en längre tid, fyra veckor på ett internat för flickor. Nu grep mig i stället berättelserna i Nya Testamentet: Jesus i Getsemane, Petrus som förnekar och Judas som förråder, den tvivlande Tomas och den trofasta Maria Magdalena, kvinnan med det långa vackra håret. Under året som följde var jag en trägen kyrkobesökare. Sedan kom annat emellan. Men min Gudslängtan låg inkapslad som en hemlighet i min själ, redo att åter väckas till liv."


Läs hela texten här
Copyright © All Rights Reserved